ساخت و امنیت
 • -در مقابل زلزله بسیار مقاوم می باشد و به آن نسبت پروژه بندی گردیده است.
 • -چون زمین ساختمان کاملآ بر روی صخره ها قرار گرفته است، زیربناهایی که با دستگاه های سنگ شکن خرد و دوباره بناسازی شده است به طور متوسط دوازه متر در عمق شکاف کرده و به شکل پایه قایق تولید و بنا شده است.
 • -فولاد استفاده شدهS420 و مرغوبیت بتون آن کاملآ عایق دار
  C30 است.
 • -برای عایق بودن نسبت به گرما، آب و صدا از تمام امکانات تکنیکی و تکنولوژی استفاده شده است.
 • -برای هر واحد گاراژ سرپوشیده و انبار اختصاص داده شده است.
 • -ژنراتور، انبار آب و در تمام مجتمع و بلوک ها آسانسور موجود می باشد.
 • -در واحد ها زیر بنای زنگ در تصویری- ماهواره، تلفن و اینترنت موجود می باشد.
 • -سیستم مرکزی، کف گرم کن کلوریمتریک و بیست و چهار ساعت آب گرم موجود است.
 • جبهه بیرون ساختمان پشم سنگ، پیش ساخته شده ی عایق می باشد.
 • “Pendik Ada Manzara” ای امنیت فیزیکی و نگهبان 24 ساعته می باشد و هم مجهز به سیستم دوربین مدار بسته که می تواند با بیست دوربین CCTV که در شب نیز فعال می باشند تا سی روز قبل را ثبت کند.