معماری داخلی
سالن ها و تمام اتاق ها
 • کف ها: کف پوش با مرغوبیت درجه یک
 • درها و آزاره ها: تولید خاص با مرغوبیت درجه یک
 • چوبسازی ها و شیشه ها: وینسا با مرغوبیت درجه یک- نیروانا و ایسی جام
 • دیوارها: رنگ آب ساتن
 • سقف ها: رنگ روغن
آشپزخانه ها
 • کف ها: کف پوش با مرغوبیت درجه یک
 • درها و ازاره ها: تولید خاص با مرغوبیت درجه یک
 • چوبسازی ها و شیشه ها: وینسا با مرغوبیت درجه یک
 • دیوارها: رنگ آب ساتن
 • سقف ها: رنگ روغن
 • کمد و میزها: تولید خاص با مرغوبیت درجه یک
حمام و توالت ها
 • کف پوش ها: سرامیک با مرغوبیت درجه یک
 • دیوارها: سرامیک با مرغوبیت درجه یک و یا کاغذ دیواری مبتنی بر پارچه
 • سقف: رنگ روغن
 • دست شویی و توالت: ویترا- ایدویت
 • تزئینات: ویترا، جا کاغذی و جا حوله ای ایدویت
 • آرماتورها: آرتما- ا ج آ
ورودی و راهروها
 • کف پوش ها: سرامیک با مرغوبیت درجه یک
 • دیوارها: رنگ آب ساتن
 • سقف ها: رنگ روغن
بالکن و تراس ها
 • کف پوشها: از سرامیک با مرغوبیت درجه یک
 • نردهها: فولاد ضد زنگ و شیشه لامینت